Regnskab

Regnskab 2015
Sukkerroeafgiftsfondens regnskab for 2015 er godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 2. marts 2017.

Regnskab 2015 - se pdf. 

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2015 ydet tilskud til Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning og Københavns Universitet. Regnskabet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden har ydet tilskud til. Herudover kan man få yderligere oplysninger om projekterne på tilskudsmodtagernes hjemmesider – links til hjemmesiderne kan findes under ”Projekter”.

 

Tidligere regnskaber

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005