Temabaseret opslag om klima 2023 (Afsluttet)

25. marts 2022.

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klimavirkemidler på landbrugsområdet med særligt fokus på sukkerroesektoren

Sukkerroeafgiftsfonden har besluttet at etablere et opslag målrettet klimaindsatser inden for sukkerroesektoren og vil søge disse medfinansieret i Promilleafgiftsfonden, som har etableret et særopslag for klima på hele landbrugsområdet. Derved kan relevante projekter på Sukkerroeafgiftsfondens område opnå styrket finansiering og øget effektskabelse.

Ansøgningsrunden for tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til projekter vedr. det temabaserede opslag om klima i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 25. maj 2022, kl. 12.00.

Ansøgningsmaterialet for ansøgningen:


Ansøgningen skal indsendes på det af Sukkerroeafgiftsfonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til ks@lf.dk
Ansøgningen skal både indsendes i Pdf-format med underskrift og i et Word-format.