Temabaseret særopslag om klima 2022 (Afsluttet)

Opdateret 23. marts 2021.

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klimavirkemidler på landbrugsområdet med særligt fokus på sukkerroesektoren

Øget værdiskabelse skal gå hånd i hånd med hensyn til ressourceforbrug, naturforvaltning samt klima- og miljøpåvirkning. Bæredygtig produktion er en væsentlig konkurrenceparameter og fordrer vedvarende udvikling i primærproduktionen og i resten af værdikæden. Klimaforandringerne fremhæves i denne sammenhæng i lyset af klimaloven fra juni 2020. I lyset heraf er der et særligt fokus på projekter, som kan understøtte dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger.

Sukkerroeafgiftsfonden har besluttet at etablere et særopslag målrettet klimaindsatser inden for sukkerroesektoren og vil søge disse medfinansieret i Promilleafgiftsfonden, som har etableret et særopslag for klima på hele landbrugsområdet. Derved kan relevante projekter på Sukkerroeafgiftsfondens område opnå styrket finansiering og øget effektskabelse.

Ansøgningsrunden for tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til projekter vedr. det temabaserede særopslag om klima i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 24. maj 2021, kl. 23.59.

Ansøgningsmaterialet for ansøgningen:


Ansøgningen skal indsendes på det af Sukkerroeafgiftsfonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til ks@lf.dk
Ansøgningen skal både indsendes i Pdf-format med underskrift og i et Word-format.