Bevillingsoversigter

I menuen til venstre er en oversigt over Sukkerroeafgiftsfondens bevillinger de seneste år. 

For nogle af de støttede projekter har fonden desuden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen hjemmeside ved projektets start skal oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af projektet vil foreligge.
Når projektet er afsluttet, vil dette blive afløst af den endelige rapport på projektet.

I Sukkerroeafgiftsfondens budgetter og årsrapporter for de enkelte år (se de pågældende menuer her på hjemmesiden) indgår også en beskrivelse af de enkelte projekter, som fonden har ydet tilskud til.