Bevillinger i 2014

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2014 givet støtte til følgende projekter:
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

 

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

Fondet for Forsøg med Sukkerroedykning

  1. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr:
  2. Ukrudtsbekæmpelse og reduceret anvendelse af herbicider:
  3. Radrensning styring og mindre herbicidforbrug:
  4. Vækst og kulturteknik:
  5. Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg:
  6. Forsøg med sorter:
  7. Gødningsforsøg:

Fondet for Forsøg med Sukkerroedykning, i alt

 

569
313
307
291
221
112
73

1.886

Københavns Universitet

  1. Sted-specifik ukrudtsbekæmpelse med droner

Københavns Universitet, i alt

 

214

214