Bevillinger i 2015

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2015 givet støtte til følgende projekter: 
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

 

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

Fondet for Førsøg med Sukkerroedykning

  1. Vækst og kulturteknik:
  2. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr:
  3. Ukrudtsbekæmpelse og reduceret anvendelse af herbicider:
  4. Radrensning styring og mindre herbicidforbrug:
  5. Gødningsforsøg:
  6. Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg:
  7. Forsøg med sorter:             

Fondet for Forsøg med Sukkerroedykning, i alt

 

659
463
282
261
215
136
112

2.128

Københavns Universitet

  1. Sted-specifik ukrudtsbekæmpelse med droner

Københavns Universitet, i alt

 

210

210