Bevillinger i 2016

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2016 givet støtte til følgende projekter: 
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.


Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

 

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

  1. Vækst og kulturteknik:
  2. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr:
  3. Radrensning, styring og mindre herbicidforbrug:
  4. Gødningsforsøg:
  5. Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg:
  6. Ukrudtsbekæmpelse og reduceret anvendelse af herbicider:
  7. Forsøg med sorter

Fondet for Forsøg med Sukkerroedykning, i alt

 

557
500
180
160
118
116
69

1.700