Bevillinger i 2018

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2018 givet støtte til følgende projekter: 
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

 

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

Fondet For Forsøg med Sukkerroedykning

  1. Forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i sukkerroedyrkningen:
  2. Undersøgelse vedrørende kulturtekniske metoder i sukkerroedyrkningen:
  3. Udvikling af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen:
  4. Udvikling og optimering af maskintekniske metoder i sukkerroedyrkningen

Fondet for Forsøg med Sukkerroedykning, i alt 

 

807
550
425
368

2.150

VKST I/S

  1. Sorte tal på bundlinje – efter sukkerreformen

VKST I/S, i alt

 

225

225