Bevillinger i 2019

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2019 givet støtte til følgende projekter:
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

 

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.


Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
  1. Forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i sukkerroedyrkningen:
  2. Udvikling og sammenligning af kulturtekniske metoder i sukkerroedyrkningen:
  3. Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen:
  4. Optimal gødskning af sukkerroer:
  5. Udvikling og optimering af maskintekniske metoder i sukkerroedyrkningen:
  6. Vidensdeling i sukkerroedyrkningen:

Fondet for Forsøg med Sukkerroedykning, i alt  


 

538
502
411
354
94
350

2.249


Aarhus Universitet

  1. Fungicidresistens i bedemeldug (Erysiphe betae) – overvågning og behandlingsstrategi:

Aarhus Universitet, i alt                                                                                   

               

 

310

310


VKST I/S

1. Sorte tal på bundlinje – bedre beslutningsgrundlag med DB II opgørelser

VKST I/S, i alt


 

136

136