Bevillinger i 2021

 

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2021 givet støtte til følgende projekter:

På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

 

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

 

Nordic Beet Research NBR

  1. IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning:
  2. IMP-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning:
  3. Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkning:
  4. Jordbearbejdning og anvendelse af autonome redskabsbærere:
  5. Udvikling af teknikker til præcisionsdyrkning i sædskifter med sukkerroer

Nordic Beet Research NBR, i alt

768
527
490
206
88

2.079

Aarhus Universitet

  1. Cercospora-bladplet - en risiko for dansk sukkerproduktion:

Aarhus Universitet, i alt


398

398