Bevillinger i 2022

(Budgettal)

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2022 givet støtte til følgende projekter:
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

 

Nordic Beet Research NBR

  1. Kortlægning af klimaeffekter i forbindelse med forskellige strategier for håndtering af roetop, halm og efterafgrøder i sædskifter med sukkerroer og produktion af biomasse til forgasning:
  2. Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkning:
  3. IMP-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning:
  4. IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning:

Nordic Beet Research NBR, i alt


519
496
425
409

1.849

Aarhus Universitet

  1. Sensor RGB baseret måling af bladsvampeangreb i sukkerroer:
  2. Cercospora-bladplet - en risiko for dansk sukkerproduktion, del II:
  3. Nye svampesygdomme i sukkerroer:     

Aarhus Universitet, i alt


288
236
109

633