Bevillinger i 2023


(Budgettal)

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2023 givet støtte til følgende projekter:
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

 

Nordic Beet Research NBR

  1. Sukkerroer og klimaforandring - kortlægning af sukkerroedyrkningens klimaeffekter og muligheder for reduktion heraf:
  2. IPM-bekæmpelse af skadedyr i sukkerroedyrkning:
  3. IMP-bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroedyrkning:
  4. Forekomst af jordbårne svampe og fritlevende nematoder i danske roemarker:
  5. Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen (IPM):

Nordic Beet Research NBR, i alt


533
351
349
122
100

1.455

   
   

Aarhus Universitet

  1. Sensor RGB baseret måling af bladsvampeangreb i sukkerroer:     

Aarhus Universitet, i alt


282

282