Bestyrelsen

Bestyrelsen

Jørn Dalby (formand)

kattesundet 3

4874 Gedser

Per Kudsk (næstformand)

Aarhus Universitet

Forsøgsvej 1

4200 Slagelse

Anita Halbye

Kalvehavevej 29

4735 Mern

Bodil Jørgensen

Københavns Universitet

Thorvaldsensvej 40

1871 Frederiksberg C

Frederik Lüttichau

Søholt Søholtvej 41

4930 Maribo