Budget

21.12.2023

Sukkerroeafgiftsfondens budget for 2024 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 18. december 2023.

- Budget 2024 – se pdf.

Sukkerroeafgiftsfonden yder i 2023 tilskud til Nordic Beet Research NBR og Aarhus Universitet. Budgettet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden yder tilskud til.

Resultatet af projekterne hos tilskudsmodtagerne forventes at foreligge primo 2025, hvor resultaterne vil være tilgængelige på tilskudsmodtagernes hjemmesider.
*****

02.01.2023

Sukkerroeafgiftsfondens budget for 2023 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 22. december 2022.

- Budget 2023 – se pdf.

Sukkerroeafgiftsfonden yder i 2023 tilskud til Nordic Beet Research NBR og Aarhus Universitet. Budgettet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden yder tilskud til.

Resultatet af projekterne hos tilskudsmodtagerne forventes at foreligge primo 2024, hvor resultaterne vil være tilgængelige på tilskudsmodtagernes hjemmesider.
*****

17.11.2021
Sukkerroeafgiftsfondens budget for 2022 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 9. november 2021.

- Budget 2022 – se pdf.

Sukkerroeafgiftsfonden yder i 2022 tilskud til Nordic Beet Research NBR og Aarhus Universitet. Budgettet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden yder tilskud til.

Resultatet af projekterne hos tilskudsmodtagerne forventes at foreligge primo 2023, hvor resultaterne vil være tilgængelige på tilskudsmodtagernes hjemmesider.
*****

16.12.2020
Sukkerroeafgiftsfondens budget for 2021 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 15. december 2020.

- Budget 2021 – se pdf.

Sukkerroeafgiftsfonden yder i 2021 tilskud til Nordic Beet Research NBR og Aarhus Universitet. Budgettet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden yder tilskud til.

Resultatet af projekterne hos tilskudsmodtagerne forventes at foreligge primo 2022, hvor resultaterne vil være tilgængelige på tilskudsmodtagernes hjemmesider.
*****
20.12.2019 

Sukkerroeafgiftsfondens budget for 2020 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 19. december 2019.

- Budget 2020 – se pdf.

Sukkerroeafgiftsfonden yder i 2020 tilskud til Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning og Aarhus Universitet. Budgettet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden yder tilskud til.

Resultatet af projekterne hos tilskudsmodtagerne forventes at foreligge primo 2021, hvor resultaterne vil være tilgængelige på tilskudsmodtagernes hjemmesider.

*****

30.04.2019 

Sukkerroeafgiftsfondens budget for 2019 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 26. april 2019.

- Budget 2019 – se pdf.

Sukkerroeafgiftsfonden yder i 2019 tilskud til Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning, Aarhus Universitet og VKST. Budgettet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden yder tilskud til.

Resultatet af projekterne hos tilskudsmodtagerne forventes at foreligge primo 2020, hvor resultaterne vil være tilgængelige på tilskudsmodtagernes hjemmesider.

*****

Sukkerroeafgiftsfondens budget for 2018 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 31. januar 2018.
- Budget 2018 – se pdf.
Sukkerroeafgiftsfonden yder i 2018 tilskud til Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning og VKST. Budgettet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden yder tilskud til.
Resultatet af projekterne hos tilskudsmodtagerne forventes at foreligge primo 2019, hvor resultaterne vil være tilgængelige på tilskudsmodtagernes hjemmesider. 

*****

Sukkerroeafgiftsfondens budget for 2017 er godkendt af NaturErhvervstyrelsen den 21. november 2016.

- Budget 2017 - se pdf.

Sukkerroeafgiftsfonden yder i 2017 tilskud til Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning og Aarhus Universitet. Budgettet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden yder tilskud til.

Resultatet af projekterne hos tilskudsmodtagerne forventes at foreligge primo 2018, hvor resultaterne vil være tilgængelige på tilskudsmodtagernes hjemmesider.


Mht. tidligere år henvises til Sukkerroeafgiftsfondens regnskaber – kan hentes her på hjemmesiden under ”Regnskaber”.

Se endvidere hvad fonden tidligere har støttet.

 

Sukkerroeafgiftsfondens indtægter stammer hovedsageligt fra: 

1. Produktionsafgifter opkrævet hos sukkerroedyrkerne.

2. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden.

Herudover er der en lille renteindtægt samt tilskud fra Danske Sukkerroedyrkere til dækning af administrationsomkostningerne, som jf. loven ikke må dækkes af afgiftsfondens egne midler.