Lovgrundlag

Sukkerroeafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen udpeges af Fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er tilsynsmyndighed for fondene.

Links til regler: