Tilskudsmodtagere og projekter

Sukkerroeafgiftsfonden har i henhold til fondens strategi over årene prioriteret at yde støtte til projekter indenfor hovedformålet ”Forskning og forsøg” samt fra 2018 tillige indenfor hovedformålet ”Rådgivning”.

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning har i varierende omfang modtaget støtte. Desuden har der været bevilget støtte til projekter på Københavns Universitet samt Aarhus Universitet.

 

I Sukkerroeafgiftsfondens årsrapporter for de enkelte år (se Regnskab) indgår en beskrivelse af projekterne, som Sukkerroeafgiftsfonden har ydet tilskud til de pågældende år.

 

I 2017 ydes der tilskud til:

- Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

- Aarhus Universitet

 

Yderligere oplysninger om de afsluttede projekter samt igangværende og endnu ikke afrapporterede projekter kan findes på tilskudsmodtagernes hjemmesider: