Regnskab

05.07.2019

Regnskab 2017
Sukkerroeafgiftsfondens regnskab for 2017 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 21. juni 2019.

Regnskab 2017 - se pdf. 

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2017 ydet tilskud til Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning og Aarhus Universitet. Regnskabet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden har ydet tilskud til. Herudover kan man få yderligere oplysninger om projekterne på tilskudsmodtagernes hjemmesider – links til hjemmesiderne kan findes under ”Projekter”.

 

Tidligere regnskaber

- 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005