Ansøgningsrunde for tilskud i 2023 (Afsluttet)

30. juni 2022.

Ansøgningsrunden for tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til gennemførelse af projekter i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 1. september 2022, kl. 12.00.

Overordnet økonomisk ramme i denne ansøgningsrunde
Den overordnede ramme i denne ansøgningsrunde forventes at være i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. 

Ansøgningsmaterialet for ansøgning til 2023

Ansøgningen skal indsendes på det af Sukkerroeafgiftsfonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til ks@lf.dk.

Ansøgningen skal både indsendes i Pdf-format med underskrift og i et Word-format.