Ansøgningsrunde for tilskud i 2024

30. juni 2023.

Ansøgningsrunden for tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til gennemførelse af projekter i 2024 gennemføres med ansøgningsfrist den 31. august 2023, kl. 12.00.

Overordnet økonomisk ramme i denne ansøgningsrunde forventes at være i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. 

Ansøgningsmaterialet for ansøgning til 2024

Ansøgningen skal indsendes på det af Sukkerroeafgiftsfonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til ks@lf.dk.

Ansøgningen skal både indsendes i Pdf-format med underskrift og i et Word-format.